ABD

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.HAZGİY.2017/152-4546                             Mersin, 19/6/2017 Konu: Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları / ABD Sayın Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Üyemiz, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.06.2017 tarih ve 68313 sayılı yazı aşağıda sunulmaktadır. "Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli ‘Karbon Kaynaklı Çelik...