Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 09.12.2019 tarihli ve 50196681 sayılı yazısı (Ambar Çıkış İşlemleri)

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı :42467338-161.99

Konu :Ambar Çıkış İşlemleri 

09.12.2019 / 50196681 
DAĞITIM YERLERİNE

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.12.2019 tarihli 50106106 sayılı yazıları ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; Gümrük Yönetmeliğinin “Kesin çıkış işlemleri” başlıklı 94 üncü maddesi; “Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibi veya temsilcisine, eşyayı geçici depolama yerinden çıkarmasına izin verilir.”, hükmü, 

561 inci maddesinin yedinci fıkrası ise “Gümrük müşavir yardımcıları, beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir ancak, eşya sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemez ve onların adına sözlü veya yazılı istek veya itirazda bulunamaz. Vekâletnameleri olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı geçici depolama yeri veya antrepodan çıkarabilir.” hükmünün amir olduğundan bahisle,

BİLGE Sisteminde Ambar Çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği modüle eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. kimlik numarasının da girilebileceği bir kutucuk ilave edilerek ambar memuru tarafından ambar çıkışı yapılırken bu kutunun doldurulması zorunlu hale getirildiği, Ambar çıkış işleminin onaylanması aşamasında sisteme kaydedilen T.C. kimlik numarasının Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı olan T.C. kimlik numaraları arasında yer alıp almadığı sistem tarafından kontrol edilerek, kayıtlı olmaması durumunda çıkış işlemine onay verilmeyeceği ifade edilerek; mağduriyet yaşanmamasını teminen Gümrük Müşavir yardımcılarının YKTS’ye kayıt işlemlerinin 06/01/2020 tarihine kadar tamamlanmasının sağlanması istenilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.12.2019 tarihli 50106106 sayılı yazıları talimat yazıları doğrultusunda gereğinin rica ederim.    

e-imzalıdır
Mehmet KÖSE
Bölge Müdürü a. 
Bölge Müdür Yrd.

No Comments

Post A Comment