T.C.TİCARET BAKANLIĞIİthalat Genel Müdürlüğü Sayı :33183011-501.03Konu : İmal Yılı Uygulamasında İş            Makinesi İthalatı  26.12.2019 / 50720077GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, Genel Müdürlüklerine yönelik 22/12/2006 tarihli ve 50624 sayılı yazımızdan sonra İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında; 8429.51; 8429.52; 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında...

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesinde değişiklik (Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.) ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama...