T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Sayı :42467338-161.99 Konu :Ambar Çıkış İşlemleri  09.12.2019 / 50196681 DAĞITIM YERLERİNE Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.12.2019 tarihli 50106106 sayılı yazıları ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu yazıda; Gümrük Yönetmeliğinin “Kesin çıkış işlemleri” başlıklı 94 üncü maddesi; “Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibi...